De menora is de brenger van het licht, het goddelijke licht. De joodse mystieke traditie leert dat de middelste arm van de menora bezield is door de overvloedige stroom licht van boven, waardoor deze het licht door kan geven aan de andere zes armen. In de loop der tijden werd de menora het symbool van het Jodendom. Het symboliseert het idee dat de moderne staat Israel een voorbeeld mag zijn voor alle naties in de wereld.

You may also like

Back to Top