We zijn nu eenmaal kuddedieren die proberen naadloos in de groep te passen door ons te conformeren aan de mensen om ons heen. Op de sociale media zorgen algoritmes ervoor dat we ons steeds beter thuis en lekkerder in ons vel voelen in het gezelschap van onze digitale ‘vrienden’. Vrienden die onze denkbeelden bevestigen en die van anderen veroordelen. Steeds sterker en sterker en sterker. Het voelt heerlijk om het gelijk aan je kant te hebben. Maar als je als mens wilt blijven groeien en ruimte wilt maken voor liefde, zul je echt uit die comfortzone moeten stappen en daar is moed voor nodig. Hoeveel moed heb jij?

You may also like

Back to Top